Loopbaanopstellingen Amsterdam | InnerMove

Loopbaanopstellingen Amsterdam. Heb je vragen over je werk of leven? Spelen er overwegingen zoals: ik twijfel over wat ik echt wil, ik wil wat anders maar ik durf het onbekende niet aan of mijn werk wordt onvoldoende gewaardeerd? In dat geval zou een loopbaanopstelling iets voor je kunnen zijn.

Een loopbaanopstelling geeft je inzicht in jouw twijfels, belemmeringen en keuzes. En in onverwachte en verrassende nieuwe kansen en mogelijkheden.

Loopbaanvragen kunnen zowel een relatie hebben met de persoonlijke achtergrond als met de context van het werk. Loopbaanopstellingen zijn voortgekomen uit het werken met familie- en organisatieopstellingen.

Een loopbaanopstelling is mogelijk bij:

  • Onzekerheid over je positie en je ambitie
  • Gemis aan verbinding met de organisatie, afdeling, functie of collega’s
  • In je functie niet goed uit de verf komen
  • Het nemen van beslissingen in jouw eigen werksituatie
  • Het vinden van een andere baan
  • Het maken van keuzes in jouw privé-situatie
  • Energieverlies door groot verantwoordelijkheidsgevoel
  • Conflicten op het werk.

Een opstelling brengt helderheid over welke factoren in jouw eigen beleving meespelen en geeft aan waar je oplossingen kunt vinden.

“Bijzondere intense ervaring”

Reacties van deelnemers

“Mooi werk en heel inspirerend”

Reacties van deelnemers

“Inzicht in die dingen die me tegenhouden”

Reacties van deelnemers

“Loslaten van denkpatronen”

Reacties van deelnemers

“Inzicht in wat en hoe dingen het beste aan te pakken”

Reacties van deelnemers

“Veel stof tot nadenken”

Reacties van deelnemers

“De opstelling is een warme herinnering”

Reacties van deelnemers

Veelgestelde vragen over loopbaanopstellingen

Hoe lang duurt een loopbaanopstelling?

Voor een opstelling is één coachingssessie nodig. De sessie kan onderdeel zijn van een coachingstraject maar kan ook als losse sessie worden afgenomen.

Waarin is een loopbaanopstelling anders dan een familieopstelling en/of organisatieopstelling?

Loopbaanopstellingen zijn voortgekomen uit het werken met familie- en organisatieopstellingen. Een loopbaanopstelling geeft inzicht iemands loopbaan en werksituatie: in twijfels, belemmeringen en keuzes. De vragen die in een loopbaanopstelling die aan de orde komen gaan in eerste instantie over het werk of de loopbaan van iemand. Daarbij kunnen elementen uit de persoonlijke achtergrond van iemand ook van belang zijn.

Hoe werk je met opstellingen? Wat moet ik me concreet daarbij voorstellen?

Op dit moment werk ik voornamelijk met individuele opstellingen waarbij objecten de verschillende elementen uit de vraag van de cliënt vertegenwoordigen.

Een opstelling start altijd vanuit een concrete vraag van de cliënt. Die vraag kan verschillende elementen bevatten zoals collega’s, het dilemma en de persoon zelf. Maar ook elementen als keuzemogelijkheden en obstakels in het werk. Na deze bespreking, vraagt de begeleider de cliënt om met objecten de verschillende elementen ten opzichte van elkaar te plaatsen. De begeleider bevraagt de cliënt naar gewaarwordingen en experimenteert met verplaatsingen en andere interventies.

Hier zie je een individuele loopbaanopstelling in beeld gebracht door Allis & Sormani Fotografie.

Welk resultaat boek je met het werken met loopbaanopstellingen, wat maakt dit voor jouw cliënten waardevol?

Cliënten zijn vaak diep geraakt en onder de indruk van een opstelling. Het geeft de situatie waar ze in zitten goed weer en ze verkrijgen nieuwe, waardevolle inzichten. Door het inzien van onverwachte en verrassende kansen en mogelijkheden komen ze (weer) in beweging.

Hoe verklaar je het effect van het werken met opstellingen?

Er is nog geen verklaring van het effect van de werkwijze. De werking en het effect van opstellingen worden op dit moment wetenschappelijk onderzocht. Het is nog niet duidelijk hoe het werkt maar wel dat het werkt. Ik kan het je niet uitleggen hoe het werkt maar kan het je wel laten ervaren, zeg ik weleens.

Hoe ben je geschoold in het werken met loopbaanopstellingen?

Van oorsprong ben ik arbeids- en organisatiepsycholoog. Ik heb in 2003 bij het Bert Hellinger Instituut de opleiding Systeemdynamiek in organisaties gevolgd. Daarna diverse cursussen en workshops waaronder systemisch werken in één-op-één situaties.

Wil je ook een loopbaanopstelling ervaren?
Bel of mail InnerMove