InnerMove is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Op deze pagina ziet u wat er gebeurt met gegevens die u aan InnerMove verstrekt.

InnerMove®
Cornelis Trooststraat 36
1072 JG Amsterdam
Tel. 020-6730171
KvK Amsterdam 34205179

Deze verklaring is van toepassing op de website https://www.innermove.nl en op de dienstverlening van InnerMove.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Op de website en bij het afnemen van diensten en producten van InnerMove laat u (persoons)gegevens achter.

Wij zijn ons er ten zeerste bewust van dat u, zeker gelet op onze werkzaamheden, vertrouwen in ons stelt. Wij doen er uiteraard alles aan doen om uw privacy te beschermen. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en van onze klanten. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens

InnerMove verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Functie/beroep
 • Overige informatie die u in het contactformulier op de website invult

Doeleinden

InnerMove verwerkt deze gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Om u te bellen of e-mailen als dit nodig is om een dienst te kunnen leveren of antwoord te geven op vragen
 • Om uw gedrag op de website te analyseren en zo de website te optimaliseren
 • Om een dossier aan te kunnen leggen als u besloten heeft om u door InnerMove te laten begeleiden.
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke, administratieve verplichtingen zoals de belastingaangifte.

Gegevensverwerking en beveiliging

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 • Wij nemen webhosting af van Xel Media B.V. te Utrecht. Xel Media B.V. verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Xel Media B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Xel Media B.V. is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
 • De website van InnerMove heeft een SSL-certificaat, herkenbaar aan het groene slotje in de adresbalk: alle gegevens die u heeft verstrekt, worden via een versleutelde verbinding verzonden.
 • Voor de facturatie en de boekhouding maken wij gebruik van diensten van SIEL (Acumulus). SIEL gebruikt uw gegevens voor het administreren van facturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. SIEL heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen.

Nadere toelichting op de gegevensverwerking

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier op de website, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te kunnen nemen en u te informeren over de dienstverlening van InnerMove.

Wanneer u e-mail- of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat wij van u een dossier aanleggen. Uw dossier bevat het contactformulier met de door u verstrekte gegevens, aantekeningen onzerzijds over de gesprekken en eventueel e-mailverkeer tussen u en ons.

Wij doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens en er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Alleen uw coach/adviseur heeft toegang tot de gegevens in uw dossier.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde computers of indien op schrift, in een afgesloten ruimte. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor het volgende doel gebruikt worden: een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij onze administratie kunnen uitvoeren en aan onze belastingplicht kunnen voldoen.

Bewaartermijn

InnerMove bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

 • Websitedata zijn maximaal 2 jaar inzichtelijk, maar deze zijn niet naar u te herleiden omdat de data worden geanonimiseerd
 • Contactformulieren en dossiers: maximaal 2 jaar
 • InnerMove bewaart de administratie tot 7 jaar terug (wettelijke bewaartermijn Belastingdienst).

Persoonsgegevens delen met derden

InnerMove verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wel verstrekt InnerMove gegevens aan externe partijen als dat nodig is voor de levering van producten of diensten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies en profilering

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. InnerMove gebruikt analytische cookies.

U kunt uw toestemming altijd aanpassen of intrekken via de tab Privacy & Cookiebeleid.

Functionele of technische cookies

Functionele (technische) cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt op alle apparaten en in alle browsers. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. Ook de cookie die uw cookie-toestemming opslaat, valt in deze categorie.

Analytische cookies

Diensten zoals Google Analytics maken gebruik van analytische cookies. Zo ziet InnerMove hoe bezoekers de website gebruiken, wat populaire pagina’s zijn, en langs welk kanaal mensen op de website terechtkomen.

Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van InnerMove en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. InnerMove heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van InnerMove geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van InnerMove een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van de website van InnerMove te kunnen waarborgen.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Social media

U kunt pagina’s van de website van InnerMove delen. Voor de social share buttons gebruikt InnerMove geen cookies. InnerMove heeft geen inzage in de gegevens die social media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn verzamelen. Hoe zij omgaan met gegevens, vindt u in hun privacy statements.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier.

Heeft u een klacht?

Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Dat geldt ook bij vragen of klachten rond de verwerking van uw persoonsgegevens door InnerMove.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback 

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen of feedback heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

InnerMove®
Annejos Wafelbakker
020 6730171
contactformulier

Laatste wijziging privacyverklaring: 8 juni 2018.