outplacement Amsterdam outplacementbureau outplacementcoach outplacementtraject www.innermove.nl

Outplacement Amsterdam. Het begrip outplacement kent vele definities en ook het aanbod van outplacement trajecten kan verschillen. Wat is outplacement, wat doet een outplacement bureau en is het aanbod van InnerMove een traject op maat? En wat is de rol van de outplacementcoach van InnerMove in een outplacement traject?

Wat is outplacement?

Het begrip outplacement werd eind zeventig in Nederland geïntroduceerd. Het kwam overwaaien uit de Verenigde Staten waar het net als hier een snelle ontwikkeling doormaakte. Eén van de regelmatig gebruikte definities van outplacement luidt: “Het voor rekening van een werkgever opvangen, begeleiden en adviseren van werknemers, die om wat voor reden dan ook, een andere passende werkkring of toekomstbestemming moeten vinden”. Van Dale zegt het wat beknopter: “Begeleiding bij het zoeken van een nieuwe baan van met ontslag bedreigde werknemers”.

Wat doet een outplacement bureau?

Als je kijkt naar wat een outplacement bureau doet, zijn er verschillende manieren van werken. Er zijn bureaus die werknemers van werk naar werk begeleiden en ook de plaatsing bij de nieuwe werkgever voor hun rekening nemen. Andere bureaus gaan uit van een grotere mate van zelfredzaamheid: werknemers gaan dan zelf op zoek naar een nieuwe werkkring met begeleiding en advies van een loopbaancoach. Outplacement bureaus kunnen verder verschillen of ze voor groepen en/of voor individuele mensen werken. En of ze al dan niet een traject op maat kunnen aanbieden, rekening houdend met jouw specifieke behoefte.

En hoe werkt InnerMove dan?

InnerMove biedt individuele en persoonlijke begeleiding. Je kunt uit een aantal thema’s kiezen en zo samen met de outplacementcoach een traject op maat samenstellen. Jouw coach beschikt over flink wat mensenkennis en is bekend met de emoties die een al dan niet gedwongen vertrek met zich mee kan nemen. Ook jouw doelen, alternatieve beroepen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kunnen aan de orde komen. Je gaat zelf op zoek naar een nieuwe werkkring. De outplacementcoach van InnerMove geeft je de ondersteuning en de tools om zelf een nieuwe baan te vinden.

Uit welke thema’s kan ik kiezen bij outplacement bureau InnerMove in Amsterdam?

Omgaan met het verlies van je baan

Het verlies van een baan kan gepaard gaan met emotionele reacties. Je kunt te maken krijgen met emoties als teleurstelling, boosheid en/of onzekerheid. De outplacementcoach begeleidt je tijdens deze fase van het outplacement traject met als doel zelfvertrouwen en eigenwaarde te hervinden zodat je verder kunt met je leven en loopbaan.

Evaluatie van je loopbaan

Mogelijke onderwerpen in het outplacement traject zijn: waar sta ik nu, waar ga ik naar toe? Wat zijn mijn persoonlijke doelstellingen in werk en leven? Wat zijn mogelijke richtingen die ik uit wil/kan? Hoe ziet mijn work-life balance eruit?

Zelfbeoordeling

Op zoek naar een nieuwe functie is het van belang te weten wat interesses en vaardigheden zijn. InnerMove biedt verschillende werkvormen om je gedrag, interesses en vaardigheden in kaart te brengen. Tijdens deze fase bespreken we onderwerpen zoals: wat zijn je favoriete vaardigheden, wat zijn jouw sterke en zwakke punten, wat is je natuurlijke rol in een team?

Inzicht in jouw kansen op de arbeidsmarkt

Met behulp van een arbeidsmarktscan krijg je inzicht in kansrijke beroepen die bij jou passen. Deze arbeidsmarktscan geeft je:

 • een beeld van je arbeidsmarktkansen en mogelijkheden binnen/buiten je vakgebied of branche
 • inzicht in alternatieve functies en beroepen met bijbehorende arbeidsmarktkansen
 • inzicht op de invloed van je reis- en verhuisbereidheid op jouw arbeidsmarktkansen
 • toegang tot een Beroepen- en Opleidingendatabase met bijna 5000 beroepen
 • tips om te zoeken en te solliciteren, een overzicht van vacaturesites, werkgevers en intermediairs.

Zoekstrategie

We bespreken in het outplacement traject de hulpmiddelen en methodes die je kunt gebruiken om een baan te vinden: netwerken, vacatures in kranten of op internet, vacaturebanken, jobagents etc. We bespreken je voortgang en je ontvangt adviezen hoe verder te gaan.

Het aanpassen van je CV en het schrijven van een sollicitatiebrief

We gaan je CV in detail bekijken en aanpassen aan de eisen van mogelijke werkgevers. Je leert ook hoe je een goede sollicitatiebrief schrijft.

Het sollicitatiegesprek

In deze fase van het outplacement traject leer je hoe je voor te bereiden op het sollicitatiegesprek. Je leert om te gaan met moeilijke vragen en ontvangt feedback op jouw manier van beantwoorden. Je krijgt tips en adviezen om hier effectief mee om te gaan.

Veelgestelde vragen over outplacement in Amsterdam

outplacement traject bij InnerMove?

In een outplacement traject doorloop je de volgende stappen:

 • Kennismaking met je toekomstige outplacementcoach: wat is je situatie, wat zijn je vragen, hoe is de aanpak van het traject, ervaar je een klik met de coach?
 • Het coachingstraject: de gesprekken met de outplacementcoach en de opdrachten thuis
 • Evaluatie: aan het einde van de laatste sessie
 • Update: contact over de stand van zaken enkele maanden na afloop van het traject.

outplacement in Amsterdam?

Een outplacement traject start altijd met een vrijblijvende kennismaking met Annejos Wafelbakker, arbeids- en organisatiepsycholoog en oprichter van InnerMove. In dit gesprek worden je situatie en je vragen besproken. Annejos zal op basis van jouw behoefte de verschillende mogelijkheden toelichten en je een voorstel doen voor een traject op maat. Als je een klik hebt met Annejos als outplacementcoach, kun je een afspraak maken voor de eerste sessie.

Wat komt er aan de orde in een outplacement traject?

In het kennismakingsgesprek heeft de loopbaancoach je een voorstel voor een traject op maat gedaan dat voor jou op papier zal worden gezet. In dit coachingsprogramma zijn de onderwerpen en de beoogde resultaten van je coachingstraject beschreven. Ook zijn het aantal sessies en de frequentie daarin vastgelegd en een aantal praktische zaken zoals het annuleren van een sessie.

Uit hoeveel sessies bestaat een outplacement traject en hoe vaak zijn de sessies?

Een outplacement traject bestaat uit 5 tot 10 sessies van 1,5 uur. Het exacte aantal sessies zal worden bepaald tijdens het kennismakingsgesprek. Dit is afhankelijk van jouw vraagstelling en jouw budget. De sessies vinden twee- tot driewekelijks plaats.

InnerMove werkt met inzichtgevende oefeningen en huiswerkopdrachten. De gesprekstechnieken komen o.a. uit de arbeids- en organisatiepsychologie, (creatieve) loopbaanbegeleiding, neurolinguïstisch programmeren (NLP), systemisch werk en loopbaanopstellingen.

De huiswerkopdrachten vragen om enige zelfreflectie. De oefeningen zijn praktisch en bieden je concrete handvatten tijdens het traject en ook daarna.

InnerMove biedt de mogelijkheid om online testen te doen. Je kunt kiezen om één of meerdere testen te doen en de rapportage van de test(en) te bespreken met de coach. Zo is er een arbeidsmarktscan die voor verschillende beroepen inzicht geeft in jouw kansen op de arbeidsmarkt. En is er een test die inzicht geeft in je interesses en competenties. Daarnaast zijn zijn er testen beschikbaar die een beeld geven van je gedrag en persoonlijkheid bijvoorbeeld de Roos van Leary en de teamrollen van Belbin.

Waarom InnerMove voor outplacement in Amsterdam?

 • InnerMove is een kleinschalig outplacement bureau

 • Opgericht in 2004 door een ervaren arbeids- en organisatieadviseur met kennis van mensen in organisaties

 • Persoonlijke en betrokken begeleiding

 • Vrijblijvende kennismaking met de coach die je gaat begeleiden

 • De gesprekken duren 1,5 uur zodat er genoeg tijd is om jouw onderwerpen te bespreken

 • InnerMove is goed te bereiken, ook als je van buiten Amsterdam komt

Ik heb interesse in een vrijblijvende kennismaking
Bel of mail InnerMove

Meer dan outplacement in Amsterdam – wat doet InnerMove nog meer?

Behalve outplacement in Amsterdam biedt InnerMove ook andere diensten aan zoals loopbaancoaching, personal coaching en stress coaching. Als je meer informatie hierover wilt hebben, neem dan contact op met Annejos Wafelbakker.

CONTACT

InnerMove
Cornelis Trooststraat 36
1072 JG Amsterdam
Nederland

Telefoon: 020 – 6730171

> Contactformulier NL

> Contact Form English

OVER INNERMOVE

InnerMove is een adviesbureau in Amsterdam dat gespecialiseerd is in individuele coaching, teamcoaching en organisatieadvies. Het is opgericht in 2004 door Annejos Wafelbakker, arbeids-en organisatiepsycholoog en organisatieadviseur.

© 2004-2024 InnerMove | Privacy | Cookies