Ontwikkeladvies voor 45+ers – nu voor iedereen

Het Ontwikkeladvies voor 45+ers was een tijdelijke subsidieregeling in 2019 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2019. De regeling was bedoeld voor werkende 45-plussers.

Sinds 1 augustus 2020 konden alle werkenden en werkzoekenden in Nederland tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd kosteloos met hulp van een loopbaanadviseur een ontwikkeladvies aanvragen. Ook flexwerkers en zelfstandig ondernemers vielen onder deze regeling.

Deze tijdelijke subsidieregeling werd verlengd op 1 december 2020.

Bij de opening van het ontwikkeladviesloket op 1 december middernacht liep het storm met de aanmeldingen. Binnen 36 uur na de opening van het loket werd het subsidieplafond voor de 55.000 ontwikkeladviezen bereikt.

De tijdelijke regeling ontwikkeladvies december 2020 is beëindigd. Mocht de regeling in 2021 verlengd worden dan heb ik interesse.

Ik wil op de hoogte gehouden worden van een toekomstige regeling

Waarom een ontwikkeladviestraject volgen bij InnerMove?

  • InnerMove is een kleinschalig adviesbureau

  • Opgericht in 2004 door een ervaren organisatieadviseur met kennis van mensen in organisaties

  • Persoonlijke en betrokken begeleiding door een senior loopbaancoach

  • Het ontwikkeladviestraject bestaat uit vier coachingsgesprekken van 75 minuten

  • Het ontwikkeladviestraject kan via videobellen of live met de coach in Amsterdam worden doorlopen

  • InnerMove is goed te bereiken, ook als je van buiten Amsterdam komt

  • De coaching is ook mogelijk in de avonduren